By - ATI Abseiltechnieken - Rope access services

In samenwerking met Dolmans calamiteiten heeft A.T.I. Abseiltechnieken een aantal silo’s gereinigd. Door onze rope access technieken kunnen wij ons veilig en snel in de silo’s positioneren en zodoende de gevraagde werkzaamheden uitvoeren. Voorafgaande aan de uitvoering zal er altijd een gedegen VGM plan met taak risico analyse worden opgesteld, met dit plan worden alle risico’s van de werkzaamheden in kaart gebracht en de eventuele beheersmaatregelen ervan beschreven en toegepast.