By - ATI Abseiltechnieken

In samenwerking met Niestern Sander heeft A.T.I. Abseiltechnieken schilderwerk verricht in een ponton voor de offshore wind industrie. 

Extra voordelen rope access / abseiltechnieken

Werken in ATEX-zone
Het werken in een ATEX-zone wat synoniem staat voor explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden, zorgt voor een zeer risicovolle werksituatie. Een uitvoerige Taak Risico Analyse is nodig om alle risico’s en daarvoor nodige beheersmaatregelen in kaart te brengen. Vanzelfsprekend is het werken met een ontsteking of mogelijke vonkreactie in een ATEX-zone verboden. Een van de vele voordelen van rope access is dat men met zeer beperkte middelen toch moeilijk bereikbare locaties kunnen bereiken. Dit zonder ontsteking of vonkgevaar zoals in een ATEX-zone.

Werken volgens IRATA-systeem
A.T.I. Abseiltechnieken is als bedrijf en alle medewerkers IRATA gecertificeerd. De IRATA-richtlijnen staan voor een gewaarborgd keurmerk van het veilig werken aan touwen op hoogte, boven water of in besloten en beperkte ruimtes. Bij opname van de werkzaamheden wordt er een uitvoerige taak risico analyse voor de werkzaamheden gemaakt. Dit om alle mogelijke risico’s van de werkzaamheden in kaart te brengen. Deze TRA zal worden verwerkt in ons project VGM plan welke voor aanvang van de uitvoering met alle betrokken partijen en medewerkers wordt doorgenomen. Naast het IRATA-lidmaatschap is A.T.I. Abseiltechnieken ook VCA** gecertificeerd.