By - ATI Abseiltechnieken

In samenwerking met Combinatie Vrije Kruising Amersfoort (Samenwerkingsverband tussen Dura Vermeer Divisie Infra en BAM Civiel Noord-West)  heeft A.T.I. Abseiltechnieken de afgelopen week bekistingselementen verwijderd. De ruimte tussen de damwanden en bekisting was vrij beperkt geworden. Hierdoor kon men moeilijk de bekisting verwijderen. Door onze rope access technieken kon A.T.I. Abseiltechnieken wel bij de moeilijk bereikbare locaties komen en alsnog de bekisting demonteren.

Extra voordelen abseiltechnieken / rope access

Werken besloten ruimtes
Het werken in besloten ruimtes neemt veel risico’s met zich mee. Afhankelijk van de situatie en de content van de silo dienen er altijd voorzorgsmaatregelen getroffen te worden. Een uitgebreid veiligheidsplan met Taak Risico Analyse zorgt dat eventuele risico’s in kaart worden gebracht zodat hierop de betreffende beheersmaatregelen kunnen worden toegepast. Industriële abseiltechnieken, ook wel rope access genoemd zijn uitermate geschikt om in besloten ruimtes toe te passen. Vanuit het mangat kan men zich vrijwel altijd in de besloten ruimte positioneren. Tevens zijn onze veiligheidssystemen geheel ingericht om medewerkers uit benauwde situaties te redden. Hiervoor zijn onze rope access specialisten altijd op voorbereid.

Geen overlast voor derden en omgeving
Met het werken van rope access technieken heeft men geen extra ruimte nodig om de werkzaamheden uit te voeren. Enkel geschikte (tijdelijke) ankerpunten boven de locatie zijn nodig om de werkzaamheden uit te voeren. Het plaatsen van een kraan of bouwen van de steiger is dus niet nodig en bespaard enorm voor overlast voor derden en omgeving. Dat betekent het afzetten van een zeer beperkt gedeelte in plaats van een hele weg of geen geluidoverlast van grote kranen of hoogwerkers.