By - ATI Abseiltechnieken

Door onze rope access technieken kunnen wij snel en efficiënt alle onderhoudswerkzaamheden verrichten. Zo ook het monteren van bliksemafleiders.  Wij konden snel op locatie positioneren en de gehele montage afronden zonder dat onze opdrachtgever onnodige kosten zou maken voor het inhuren van een kraan of steigers.

Extra voordelen rope access / abseiltechnieken

Geen harde of vaste ondergrond nodig door abseiltechnieken
Niet alleen boven water maar ook fabrieksinstallaties, opslagtanks of machines zorgen ervoor dat locaties moeilijk bereikbaar zijn. Deze obstakels maken het onderhoudswerk erboven niet gemakkelijk. Toch is overal periodiek onderhoud nodig. Het inzetten van rope access is hiervoor een uitstekende oplossing. Afhankelijk van de situatie zoeken wij naar de geschikte ankerpunten boven de obstakels. In een industriële omgeving zijn deze doorgaans altijd wel aanwezig. Door de touwen aan de ankerpunten te installeren kan men al werkend aan de touwen door abseiltechnieken het gevraagde onderhoudswerk uitvoeren. Vaak zelfs zonder het productieproces te verstoren.

Geen schade of vervuiling voor milieu met rope access touwtechnieken
Door het uitsluiten van hoogwerkers, kranen of steigers zijn onze abseiltechnieken, ook wel rope access genoemd een uitstekende oplossing om schade en vervuiling aan milieu te voorkomen. Met het toepassen van conventionele hoogwerk methode zal het milieu en omgeving altijd op een of andere manier belast worden. Ze kunnen aan wegen, plantsoenen en gebouwen schade veroorzaken of zorgen voor enorm voor geluidshinder. Door het toepassen van rope access abseiltechnieken is dit bijna volledig uitgesloten.