Besloten Ruimtes

Het werken in beperkte of besloten ruimtes neemt veel risico’s met zich mee. Afhankelijk van de situatie en de content in de besloten ruimte dienen er altijd voorzorgsmaatregelen getroffen te worden. Een uitgebreid veiligheidsplan met project Taak Risico Analyse zorgt dat eventuele risico’s in kaart worden gebracht zodat hierop de adequate beheersmaatregelen kunnen worden toegepast. Industriële abseiltechnieken, ook wel rope access genoemd zijn uitermate geschikt om in beperkte of besloten ruimtes toe te passen. Vanuit de opening of mangat kan men zich vrijwel altijd in de besloten ruimte positioneren. Tevens zijn onze veiligheidssystemen geheel ingericht om medewerkers uit benauwde situaties te redden. Hiervoor zijn onze rope access specialisten altijd op voorbereid.

Voor onderhoud in besloten ruimtes kunt u ons o.a. inzetten voor:

  • Reinigingswerk
  • Inspectiewerk
  • Montagewerk
  • Schilderwerk
  • Stand-by rescue