Monteren

Het inzetten van een steiger of kraan is vaak kostbaar en tijdrovend voor het monteren van een relatief kleine constructie of installatie. Door onze abseiltechnieken, ook wel rope access genoemd. Kunnen wij snel en efficient op elke hoogte deze werkzaamheden uitvoeren. Zowel monteren als demonteren op moeilijk bereikbare locaties is voor onze rope access specialisten geen probleem. Onze monteurs zijn allround technisch zeer onderlegd en hebben een brede kennis voor het monteren van verschillende constructies of installaties. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om installatiewerk, elektra, staalconstructies of monteren bliksemafleiding. Omdat geen enkele locatie of constructie hetzelfde is, zijn wij gewend flexibel te werken en ons aan de situatie van de locatie en opdrachtgever aan te passen. Met onze jarenlange ervaring van het monteren op moeilijk bereikbare locaties kunt op onze vakmanschap en oplossingsgerichtheid rekenen. Voor aanvang van onze werkzaamheden verzorgen wij altijd een gedegen veiligheidsplan met plan van aanpak en project taak risico analyse.

Voor montagewerk kunt u ons o.a. inzetten voor:

  • Constructie- en laswerkzaamheden
  • installatie- en electrawerk
  • valbeveiliging
  • gevel- en dakbeplating
  • bliksemafleiding
  • reclame-uitingen