By - ATI Abseiltechnieken

A.T.I. Abseiltechnieken heeft onderhoudswerk verricht in een besloten ruimte. Door middel van onze rope access positioneringstechnieken konden onze IRATA rope access technici zich veilig in de schacht positioneren en zodoende de werkzaamheden uitvoeren. Wij zijn gespecialiseerd in onderhoudswerkzaamheden op moeilijk bereikbare locaties. Voor onderhoudswerk in besloten ruimte zijn onze touwtechnieken uitermate geschikt. Na een uitvoerige taak risico analyse en een opgesteld veiligheidsplan gaan we aan de slag en worden de werkzaamheden vakkundig en het veiligst uitgevoerd.

Extra voordelen voor werken met abseiltechnieken / rope access:

Werken besloten ruimtes
Het werken in besloten ruimtes neemt veel risico’s met zich mee. Afhankelijk van de situatie en de content van de silo dienen er altijd voorzorgsmaatregelen getroffen te worden. Een uitgebreid veiligheidsplan met Taak Risico Analyse zorgt dat eventuele risico’s in kaart worden gebracht zodat hierop de betreffende beheersmaatregelen kunnen worden toegepast. Industriële abseiltechnieken, ook wel rope access genoemd zijn uitermate geschikt om in besloten ruimtes toe te passen. Vanuit het mangat kan men zich vrijwel altijd in de besloten ruimte positioneren. Tevens zijn onze veiligheidssystemen geheel ingericht om medewerkers uit benauwde situaties te redden. Hiervoor zijn onze rope access specialisten altijd op voorbereid.

Werken in ATEX-zone
Het werken in een ATEX-zone wat synoniem staat voor explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden, zorgt voor een zeer risicovolle werksituatie. Een uitvoerige Taak Risico Analyse is nodig om alle risico’s en daarvoor nodige beheersmaatregelen in kaart te brengen. Vanzelfsprekend is het werken met een ontsteking of mogelijke vonkreactie in een ATEX-zone verboden. Een van de vele voordelen van rope access is dat men met zeer beperkte middelen toch moeilijk bereikbare locaties kunnen bereiken. Dit zonder ontsteking of vonkgevaar zoals in een ATEX-zone.